Cięcie ściany stropu posadzki, wiercenie betonu, cięcie w betonie, wiercenie w betonie, Walentyński

Cięcie Betonu, Wiercenie betonu, wiercenie otworów techniką diamentową, Wiercenie Betonu, Cięcie dylatacji, Cięcie w betonie zbrojonym, wiercenie Walentyński, Technika diamentowa 

Wykonujemy specjalistyczne usługi przy użyciu techniki diamentowej i w tej dziedzinie posiadamy 30 letnie specjalistyczne doświadczenie w zakresie cięcia i wiercenia w betonie zbrojonym, żelbetonie co pozwala nam na cięcie i wiercenie nawet w najtwardszych materiałach budowlanych.

Wykonujemy cięcia i odwierty dowolnej głębokości i średnicy oraz możliwość prowadzenia robót w trudno dostępnych miejscach oraz w pobliżu czynnych instalacji :

- Cięcie dylatacji
- Cięcie i wiercenie stropów
- Cięcie i wiercenie ścian
- wycinanie otworów drzwiowych, 
- wycinanie otworów okiennych
- przewierty poziome sterowane z możliwością uzyskania odpowiedniego spadu lub bezpośrednio do studzienek
- cięcie i wiercenie w cegle, w cegle szamotowej
- Cięcie i wiercenie praktycznie w każdym materiale budowlanym
- otwory pod okna
- otwory pod drzwi
- poszerzanie okien
- poszerzanie drzwi
- rozwiercanie (powiększanie średnicy) kominów ceglanych, keramzytowych itp. 
przygotowania otworów dla instalacji wodociągowo - kanalizacyjnych, wentylacyjnych, elektrycznych 
- otwory dla linii telekomunikacyjnych
- wykonania otworów dla śrub kotwiących
- pobieranie próbek betonu do analizy
- wiertła koronowe do wiercenia w betonie, betonie zbrojonym, cegle, asfalcie itp. 
- Regeneracja: wiertła diamentowe, wiertła rurowe, wiertła koronowe, koronki wiertnicze